Statystyki graficzne

  • Strona główna (11 846/30%)
  • Przetargi (11 582/29%)
  • Konkursy (7 906/20%)
  • Inne informacje (1 292/3%)
  • Sytuacje kryzysowe (1 071/3%)
  • Platforma zamówień publicznych (1 008/3%)
  • RODO (973/2%)
  • Rejestr stron usuniętych (964/2%)
  • Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (875/2%)
  • Mapa strony (610/2%)
Wszystkich dokumentów: 14. W sumie wyświetleń: 39 396 od dnia: 02.12.2020
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299123 z kapitałem zakładowym 30 050 000 zł.
NIP: 7880022373; REGON: 300776091; BDO: 000031399;
tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 9
e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www: https://www.gpk.biz.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001