RODO

Wersje archiwalne strony:
 • RODO wersja z dnia 15.12.2020, 07:20
  powód zmiany: Dodanie klauzuli informacyjnej
 • RODO wersja z dnia 15.12.2020, 07:18
  powód zmiany: Naprawa linku
 • RODO wersja z dnia 15.12.2020, 07:15
  powód zmiany: Dodanie treści
 • RODO wersja z dnia 15.12.2020, 07:14
  powód zmiany: Dodanie tytułu
 • RODO wersja z dnia 15.12.2020, 07:12
  powód zmiany: Usunięcie treści

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299123 z kapitałem zakładowym 30 050 000 zł.
NIP: 7880022373; REGON: 300776091; BDO: 000031399;
tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 9
e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www: https://www.gpk.biz.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001