Majątek spółki

MAJĄTEK SPÓŁKI – DANE ZA 2020 ROKSuma bilansowa: 53.897.792,50 zł.

Aktywa trwałe: 49.910.774,72 zł.

Aktywa obrotowe: 3.987.017,78 zł.

Kapitał (fundusz) własny: 37.709.158,00 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 16.188.634,50 zł.

Wynik finansowy brutto: + 2.126.873,64 zł. (zysk brutto)

Wynik finansowy netto: + 1.721.658,64 zł. (zysk netto)

Opublikował: Tomasz Szelejewski
Publikacja dnia: 09.08.2021, 09:29
Dokument oglądany razy: 638
Podpisał: Tomasz Szelejewski
Dokument z dnia: 09.08.2021
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299123 z kapitałem zakładowym 30 050 000 zł.
NIP: 7880022373; REGON: 300776091; BDO: 000031399;
tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 9
e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www: https://www.gpk.biz.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001