Majątek spółki

MAJĄTEK SPÓŁKI – DANE ZA 2023 ROK

 • Suma bilansowa: 56.398.347,96 zł.

  Aktywa trwałe: 47.906.764,57 zł.

  Aktywa obrotowe: 8.491.583,39 zł.

  Kapitał (fundusz) własny: 42.489.198,47 zł.

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 13.909.149,49 zł.

  Wynik finansowy brutto: + 1.287.386,56. (zysk brutto)

  Wynik finansowy netto: + 1.083.285,56 zł. (zysk netto)


Opublikował: Tomasz Szelejewski
Publikacja dnia: 08.05.2024, 06:10
Dokument oglądany razy: 310
Podpisał: Tomasz Szelejewski
Dokument z dnia: 08.05.2024
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299123 z kapitałem zakładowym 30 050 000 zł.
NIP: 7880022373; REGON: 300776091; BDO: 000031399;
tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 9
e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www: https://www.gpk.biz.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001