Majątek spółki

MAJĄTEK SPÓŁKI – DANE ZA 2022 ROK

Suma bilansowa: 55.582.500,23 zł.

Aktywa trwałe: 47.388.964,14 zł. 

Aktywa obrotowe: 8.193.536,09 zł. 

Kapitał (fundusz) własny: 41.405.912,91 zł. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 14.176.587,32 zł. 

Wynik finansowy brutto: + 2.704.741,36 zł. (zysk brutto)

Wynik finansowy netto: + 2.211.345,36 zł. (zysk netto)

Opublikował: Tomasz Szelejewski
Publikacja dnia: 31.05.2023, 09:16
Dokument oglądany razy: 928
Podpisał: Tomasz Szelejewski
Dokument z dnia: 31.05.2023
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299123 z kapitałem zakładowym 30 050 000 zł.
NIP: 7880022373; REGON: 300776091; BDO: 000031399;
tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 9
e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www: https://www.gpk.biz.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001