Majątek spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 01.06.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja danych za rok 2022

MAJĄTEK SPÓŁKI – DANE ZA 2021 ROKSuma bilansowa: 54.471.781,43 zł.

Aktywa trwałe: 47.873.172,72 zł.

Aktywa obrotowe: 6.598.608,71 zł.

Kapitał (fundusz) własny: 39.194.567,55 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 15.277.213,88 zł.

Wynik finansowy brutto: + 1.835.878,55 zł. (zysk brutto)

Wynik finansowy netto: + 1.485.409,55 zł. (zysk netto)

Opublikował: Tomasz Szelejewski
Publikacja dnia: 01.06.2022, 09:24
Dokument oglądany razy: 1 142
Podpisał: Tomasz Szelejewski
Dokument z dnia: 01.06.2022
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299123 z kapitałem zakładowym 30 050 000 zł.
NIP: 7880022373; REGON: 300776091; BDO: 000031399;
tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 9
e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www: https://www.gpk.biz.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001