Majątek spółki

MAJĄTEK SPÓŁKI – DANE ZA 2020 ROKSuma bilansowa: 53.897.792,50 zł.

Aktywa trwałe: 49.910.774,72 zł.

Aktywa obrotowe: 3.987.017,78 zł.

Kapitał (fundusz) własny: 37.709.158,00 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 16.188.634,50 zł.

Wynik finansowy brutto: + 2.126.873,64 zł. (zysk brutto)

Wynik finansowy netto: + 1.721.658,64 zł. (zysk netto)

Podpisał: Tomasz Szelejewski
Dokument z dnia: 09.08.2021
Dokument oglądany razy: 347
Opublikował: Tomasz Szelejewski
Publikacja dnia: 09.08.2021, 09:29
Wydruk ze strony: bip.gpk.biz.pl z dnia: 28.01.2022 19:40:27